/sat-trung-khu-trung-chuong-trai.html
/xu-ly-nuoc-thai.html
/thiet-bi-khu-mui/may-khu-mui-da-nang-drozone-smart-clean-pro.html

Sự thay đổi trong quy định về nồng độ ozone trong môi trường theo EPA

EPA là Cục Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ, có quyền thiết lập Tiêu chuẩn Chất lượng Không khí Xung quanh Quốc gia (NAAQS) cho ozone, là một trong sáu tiêu chí gây ô nhiễm. Vào những năm 1970, khi sự xuất hiện của ozone trong không khí được xác định là chất gây ô nhiễm môi trường, EPA đã đưa ra bảng tiêu chuẩn về việc tiếp xúc với khí ozone trong 1 giờ. Ban đầu 0,08 phần triệu (ppm) là mức giới hạn ô nhiễm (năm 1971) tuy nhiên, đến năm 1979, chúng được nâng lên thành 0,12 ppm. Trong quãng thời gian sau đó, chỉ tiêu này đã thay đổi. 
Sự thay đổi trong quy định về nồng độ ozone trong môi trường theo EPA
Trong không khí tự nhiên, ozon là một chất ô nhiễm

Tiêu chuẩn ozone 0,08 ppm

Vào tháng 7 năm 1997, EPA đã nghiên cứu và đưa và chỉ tiêu ozone thay thế trong vòng 1 giờ so với chỉ tiêu đã đưa ra vào năm 1971 trước đó. 0,08 ppm trong 8 giờ tiếp xúc là con số được đưa ra.
Bên cạnh sự thay đổi về mức chỉ tiêu, tổ chức này cũng thay đổi tiêu chuẩn về hình thức của tiêu chuẩn, từ số lượng vượt mức, quy định được áp dụng thành một tiêu chuẩn có tính đến sự tập trung tức là áp dụng cho một khu vực nào đó, mức trung bình này được tính trong thời gian 8 giờ khi mức trung bình trong 3 năm của nồng độ tối đa hàng ngày cao thứ 4 hàng ngày trong 8 giờ nhỏ hơn 85 ppb. Hình thức liên quan trực tiếp hơn đến nồng độ ôzôn liên quan đến ảnh hưởng sức khỏe; nó tránh vượt quá tiêu chuẩn, bất kể độ lớn, không được tính như nhau trong các bài kiểm tra đạt được.

Tiêu chuẩn 0,075 ppm

Tiêu chuẩn 0,08ppm được đưa vào năm 1997 tiếp tục có sự thay đổi vào năm 2008 khi EPA hoàn thiện việc sửa đổi tiêu chuẩn về nồng độ ozone trong không khí. Các tiêu chuẩn chính (sức khỏe cộng đồng) và phụ (phúc lợi công cộng) được đặt giống nhau ở mức 0,075 ppm (75 phần tỷ). Phương pháp tính toán vượt quá tiêu chuẩn ôzôn năm 2008 không thay đổi so với tiêu chuẩn ôzôn năm 1997.
Sự thay đổi trong quy định về nồng độ ozone trong môi trường theo EPA
Máy đo nồng độ ozone trong không khí cho phép còn người đánh giá và kiểm soát 
Cho đến nay, tiêu chuẩn 0,075ppm vẫn được áp dụng; nhiều quốc gia trên thế giới lấy đây là tiêu chuẩn để đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường cũng như mức độ an toàn của người dân khi ở trong không gian có ozone.
Mặc dù máy ozone công nghiệp được sản xuất và ứng dụng với mục đích chủ động trong việc khử trùng, khử mùi và làm sạch không khí nhưng bản thân người tiêu dùng cũng như nhà cung cấp cần hiểu rõ về tiêu chuẩn hàm lượng ozone trong không khí để lựa chọn được thiết bị phù hợp.
Công nghệ Ozone khác
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • /
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #