/sat-trung-khu-trung-chuong-trai.html
/xu-ly-nuoc-thai.html
/thiet-bi-khu-mui/may-khu-mui-da-nang-drozone-smart-clean-pro.html

Khả năng hoà tan của ozone trong nước

Khả năng hoà tan của ozone trong nước
Oxy là một loại khí quen thuộc với tất cả mọi người, là chất khí duy trì sự sống cho cả người và động vật, với khả năng hoà tan trong nước ở mức độ cao. Có một chất khí được sản sinh từ oxy nhưng lại có khả năng hoà tan trong nước nhiều hơn 13 lần so với O2 đó là O3.
Nước ở 86 °F (hình bên trái) sẽ có ít bọt ozon hơn nước ở 50 °F (hình bên phải)
Khả năng hoà tan của ozone trong nước
Các điều kiện ảnh hưởng đến mức độ hòa tan của khí vào nước
1. Nhiệt độ của nước (Xem hình ảnh ví dụ ở trên)
2. Áp suất nước - Nước ở 35 psi sẽ có độ hòa tan gấp đôi ở điều kiện 10 psi
3. Tăng áp suất sẽ làm tăng độ hòa tan
4. Nồng độ chất khí tăng lên làm tăng độ hoà tan trong nước
5. Tác động của thiết bị thúc đấy quá trình hòa tan ozone vào nước
Khả năng hoà tan của ozone trong nước
Kết luận: Áp suất nước cao hơn dẫn đến mức ozone hòa tan cao hơn.
Công nghệ OzoneCông nghệ Ozone khác
ĐỐI TÁC ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHÚNG TÔI
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • /
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #