Nhà sản xuất thiết bị làm sạch hàng đầu tại Việt Nam

Thư viện chứng nhận

Chia sẻ trên :
17-02-2023

 CÁC GIẤY TỜ CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH

Phiếu kết quả kiểm nghiệm của viện Pasteur

Phiếu kiểm tra mẫu nước trước khi xử lí Chứng nhận xử lí nước bằng máy Drozone
Phiếu chứng nhận kiểm tra thịt trước khi xử lí bằng máy Drozone Mẫu phiếu kiểm tra thịt sau khi xử lí bằng máy Drozone

Chứng nhận chất lượng sản phẩm Máy Ozone - Vinacontrol CE cấp

Giám định chất lượng máy ozone công nghiệp Dr.Ozone của VinaControl CE

Giám định chất lượng máy ozone công nghiệp Dr.Ozone của VinaControl CE

 Giấy chứng nhận hiệu chuẩn máy Ozone công nghiệp Dr.Ozone

Thư viện chứng nhận Thư viện chứng nhận

Giấy chứng nhận đăng kí thương hiệu Dr.Ozone®

Giới thiệu công ty HSVN Global

 Giấy chứng nhận ISO, TCVN & chứng nhận chất lượng sản phẩm khác

Chứng nhận iso-9001 bản tiếng Anh iso-9001- bản tiếng Việt Bảo hiểm sản phẩm Giấy chứng nhận an toàn cho sức khỏe công đồng

Giấy chứng nhận mã vạch sản phẩm

Chia sẻ trên :
messHợp tác zaloChat Zalo showrommShowroom callGọi ngay